Aan het einde van de H. Mis met de Paus bij de 17e  Wereldjongerendag in het Canadese Toronto kondigde Paus Johannes Paulus II de volgende ontmoeting in Keulen in 2005 aan. In het Duits wendde de Heilige Vader zich na het Angelus tot de jongeren: "Geliefde Duitssprekende vrienden: Jullie zijn op een speciale manier geroepen om de geest van de Wereld Jongeren Dag levend te houden, om namelijk die van Keulen 2005 voor te bereiden. Werken aan een civilisatie van liefde en rechtvaardigheid. Laat jullie licht leiding zijn voor anderen naar Christus' Koninkrijk van heiligheid, waarheid en rechtvaardigheid. 

De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, Karl Kardinaal Lehmann, die met 9 andere Duitse Bisschoppen de H. Mis mee gevierd heeft, ziet de uitverkiezing van de Paus als een "Uitverkiezing en uitdaging, om de jeugd van de wereld net zo hartelijk te ontvangen in Duitsland als dat ze nu in Canada is ontvangen. Het betekent een grote verantwoording voor de Katholieke Kerk in Duitsland. Ik dank de Heilige Vader voor het vertrouwen en de Canadesen voor hun gastvrijheid."

De jongeren zullen in de week van 11 tot 15 augustus 2005 eerst te gast zijn bij gezinnen in de Duitse diocesen, voordat ze voor het eigenlijke gebeuren van 16 tot 21 augustus 2005 in de omgeving van Keulen bij elkaar zullen komen. Op de persconferentie zei de perschef van de Duitse delegatie voor de Wereldjongeren, Stefan Förner, dat ook samenwerking gezocht zal worden met de Oostenrijkse bisdommen.

Joachim Kardinaal Meisner, Aartsbisschop van het gast-diocees Keulen, maakt zich minder zorgen over de organisatie van het gebeuren, dan over de vraag naar de inhoudelijke vormgeving. "Het is niet genoeg om een mooi beeld te scheppen, we moeten meer naar de inhoud kijken." Kardinaal Meisner hoopt dat er een wending gaat komen door de voorbereidingen op de Wereldjongerendag.

In het Frans sprak de Paus de jongeren toe om op bedevaart te gaan naar Keulen: " In de beroemde Dom van Keulen worden de relieken vereerd van de Drie Koningen, de Wijzen uit het Oosten die de ster volgden en hen leidden naar Christus. De spirituele tocht naar Keulen start vandaag voor jullie, pelgrims. Christus wacht op jullie voor de 20ste Wereld Jongeren Dag. Moge de Maagd Maria, onze Moeder, ons geleiden op deze weg van de pelgrimage van het geloof."

De Voorzitter van de Jongerencommissie van de Duitse Bisschoppenconferentie die verantwoordelijk is voor de Wereldjongerendag in Keulen, de Bisschop van Osnabrück, mgr. Franz-Jozef Bode, neemt de ervaringen van Toronto mee om de beweging in Duitsland op gang te brengen: "We waren hier om de zaak te verkennen, we hebben veel goeds ervaren dat we kunnen meenemen. Ik hoop dat het enthousiasme van hier aanstekelijk werkt bij degenen die we vertellen wat we hier hebben meegemaakt." "Voor de jongerenpastoraal brengt de voorbereiding van de Wereldjongerendag grote mogelijkheden", aldus Bisschop Bode. "Daarbij vertrouw ik op de jongeren die in Toronto zijn geweest. Zoals we hier te gast zijn geweest, zo hopen we ook in Duitsland een goede gastheer te zullen zijn."

 

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2001-2005, Stichting InterKerk, Poeldijk

20020728.02